سلام دنیا!

بعد از مدتها تصمیم گرفتم که این سایت رو راه بندازم. شاید بتونم از این طریق بخشی از دین خودم رو به جامعه IT ایران ادا کنم  و البته اگه زبان یاری کنه یکم هم انگلیش بلغور کنم …